777
۳۳۷۰

گیرکردن یک تریلی به مانع خیابانی و رقم خوردن یک فاجعه!

نقطه کور تریلی کار دستش داد؛ در این ویدیو شاهد گیر کردن تریلی به مانع هستید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار