832
۳۱۲۸

پیشنهاد ویژه

  • شیواخراسانی ارسالی در

    سلام لعنت به این فقر و تورم که فقر، که فساد می آورد و اما،...هزاران آفرین به این خواهر و برادر مهربان و توانا و هوشیار، کاش تمام ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از مرزهایمان اینگونه حمایتگر و کمک حال یکدیگر شوند..

    • 👅 ارسالی در

      اینجا ایران نیس

دیدگاه تان را بنویسید