851
۵۱۲

حمله مجرم فراری با ماشین به پلیس

این مجرم فراری در عملیات تعقیب و گریز، به پلیس حمله کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید