1062
۵۸۹

زنده شدن ماهی گربه‌ای بعد از خشک شدن با نوشیدن آب!

ماهی گربه‌ای در خارج از آب خشک می‌شود اما در کنار آب دوباره جان می‌گیرند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار