1376
۹۸۹

شجاعت خیره‌کننده یک گوره‌خر؛ مبارزه جانانه با شیر درنده

فداکاری مادرانه یک گورخر در مقابل سلطان جنگل را شاهد هستید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید