1383
۱۶۱

نجات کانگورو بامزه از دریا

کانگورویی که وحشت‌زده در دریاچه گیر افتاده بود، توسط این دو مرد نجات یافت بعد از نجات، این کانگوروی بامزه برای تشکر از دو مرد، با آن‌ها دست داد و صحنه زیبا و جالبی را خلق کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید