1419
۳۶۱

صدای عجیب پرنده شبیه به ناله کودک!

شباهت عجیب صدای یک پرنده به گریه کودک را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار