1430
۱۵۰۲

ترفند عجیب یک مار در مواجهه با خطر

ویدیویی از یک مار بیابانی که در هنگام مواجهه با خطر خودش را به مردن می‌زند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید