1495
۱۱۵

رفاقت با پاندای شکمو

تصویری از رفاقت یک مرد با بچه پاندای شکمو را می‌بینیم جالب است بدانید درحال حاضر، تنها حدود دو هزار پاندا در طبیعت پیدا می‌شوند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید