1546
۶۶

تلاش‌های مستمر یک پشه برای رسیدن به خون از نمای بسیار نزدیک

این تصاویری لحظه‌ای از تلاش دیدنی یک پشه برای رد شدن از پشه بند و رسیدن به بدن انسان را نشان می‌دهد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید