1560
۹۷۰

نجات فیل با بیل مکانیکی و تشکر جالبش از راننده

لحظات نفسگیر نجات یک فیل در آستانه سقوط در یک حفره عمیق را شاهد هستید.

پیشنهاد ویژه

  • ناشناس ارسالی در

    جالبه

دیدگاه تان را بنویسید