1620
۴۵

واکنش جالب میمون به نخستین برف زمستانی

یک میمون بازیگوش، پس از بارش برف با خوشحالی به بازی پرداخت.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید