1626
۱۰۸

انتظار بامزه دو سگ برای صاحبانشان

تصویر بامزه دو سگ را می‌بینیم که بی‌صبرانه در خیابان منتظر آمدن پسران از مدرسه هستند و با آمدن آنها سر از پا نمی‌شناسند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار