1654
۱۴۵

تلاش احمقانه و خنده‌دار یک پلیکان برای خوردن برگچه‌خوار

تلاش ناموفق یک پلیکان برای خوردن کاپی بارا (برگچه‌خوار) را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید