1689
۸۵

لحظه تماشایی شکار ماهی توسط عقاب تیزچنگال

عقاب پرنده‌ای تیز بین و دقیق است؛ در این فیلم لحظه آهسته یکی از این شکارهای جذاب عقاب را مشاهده می‌کنید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید