1804
۵۲

فرار فک‌ها از کیسه پلاستیکی

یک دسته فک در ساحل ووکسهام که به ساحل آمده بودند بعد از تکان خوردن کیسه پلاستیکی، از ترس آسیب ندیدن به دریا پناه بردند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار