1813
۱۷۹

لذت تماشایی یک جغد بامزه در حین نوشیدن آب

با دقت به چشمان این جغد نگاه کنید، جالب است بدانید این چشمان نتیجه بیداری در روز است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار