192
۷۶۰

لحظه از تخم در آمدن جوجه عقاب‌ها

دوربین مخفی خروج جوجه‌ها از تخم عقاب دم سفید وحشی را ضبط کرده است.

دوربین پنهان شده در حیات وحش توانست لحظه از تخم در آمدن جوجه عقاب‌ها را در انگلستان ضبط کند. این دوربین که در یک چوب جاسازی شده و در فاصله سه متری قرار داشت، از نزدیک این لحظه زیبا را ثبت کرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید