1946
۹۶۰

رجزخوانی ناکام یک سگ برای گربه؛ لحظه سقوط و ضایع شدن مقابل رقیب!

ویدئویی خنده‌دار از سگ پا کوتاه که در تعقیب و گریز با گربه جا ماند را ببینید.

سگ‌ها ذاتاً ارتباط خوبی با گربه‌ها ندارند و در صورت مشاهده یکدیگر، احتمال درگیری آنها بسیار زیاد است. اما بعضاً شرایط آنطور که پیشبینی می‌شود پیش نمی‌رود؛ همانند سگ قصه ما که با مشاهده یک گربه رهگذر، تصمیم گرفت برای او رجز بخواند و او را بترساند اما در نهایت به طرز خنده‌دار و تمسخرآمیزی سقوط کرد و از ادامه عملیات منصرف شد!

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار