1949
۲۳۲

گشت‌وگذار جنجالی گله گرازها در مسیر قطار شهری در لندن

در این ویدیو گله گرازهایی را می‌بینید که با راه رفتن در مسیر تراموای لندن، باعث تاخیر حرکت این قطار شهری شدند.

حضور حیوانات در محیط شهری بعضاً باعث ایجاد مشکل برای شهروندان می‌شود. در این ویدیو گله گرازهایی را می‌بینید که با راه رفتن در مسیر تراموای لندن، باعث تاخیر حرکت این قطار شهری شدند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید