1963
۱۹۱

شقه کردن یک درخت توسط یک فیل قوی‌هیکل

لحظه از تخریب درخت توسط فیل عصبانی را مشاهده می‌کنید.

میزان قدرت یک فیل بر هیچکس پوشیده نیست؛ حیوانی که به راحتی می‌تواند بزرگ‌ترین موانع را با خرطوم و شاخ‌هایش جابه‌جا کند. در این ویدیو لحظه از  تخریب درخت توسط فیل عصبانی را مشاهده می‌کنید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار