1983
۵۵

تلاش یک بچه شیر برای تقلید از مادرش؛ غرش کودکانه

هر چقدر غرش شیر، مو بر تن سیخ می‌کند و نفسگیر است، غرش یک بچه شیر، به همان اندازه زیبا و دلرباست.

حتماً همه شما کارتون «شیر شاه» را دیده‌اید و عاشق دوران کودکی سیمبا بچه شیر داستان شده‌اید. در این ویدیو اما ما یک بچه شیر واقعی را به تصویر کشیدیم که سعی دارد در تقلید از مادرش، غرش کند. هر چقدر غرش شیر، مو بر تن سیخ می‌کند و نفسگیر است، غرش یک بچه شیر، به همان اندازه زیبا و دلرباست.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید