2002
۱۲۸

صحنه بامزه ترسیدن خرس و یک مرد از یکدیگر

تقابلی از یک انسان و خرس که باعث ترس هر دو طرف ماجرا شد را ببینید.

دنیای حیوانات مملو است از لحظات عجیب و بکر. در این ویدیو هم شما خرسی که به تنهایی در شهر مشغول قدم‌زنی بود ولی ناگهان با عابری برخورد کرد؛ تقابلی که باعث ترس هر دو طرف ماجرا شد و لحظه خنده‌داری را رقم زد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید