201
۱۱۸۷

یک سگ گله پرحوصله و هدایت جوجه اردک‌های بازیگوش

وظیفه اصلی سگ گله جمع آوری و کنترل گله گوسفند و گاو است اما در این تصویر تلاش دیدنی یک سگ را در کنترل جمعی از جوجه اردک‌ها می‌بیند.

تاکنون قطعاً بارها سگ گله دیده‌اید؛ سگ‌هایی که به خوبی مسئولیت هدایت گله گوسفندها و گاوها را بر عهده می‌گیرند. در این ویدیو اما گله مد نظر کمی متفاوت است؛ گله‌ای از جوجه اردک‌های بازیگوش.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید