2010
۷۹۶

سر کار گذاشتن یک پلنگ توسط میمون بازیگوش

لحظه‌ای جالب از اذیت و سربه سر گذاشتن یک پلنگ گرسنه توسط میمون بازیگوش را ببینید.

یک پلنگ بزرگ که حسابی گرسنگی کشیده بود؛ چشمش به یک میمون برخورد کرد و تصمیم گرفت با شکار این حیوان، دلی از غذا درآورد اما این میمون نشان داد که لقمه‌ای مناسب برای او نبوده. لحظه‌ای جالب از اذیت و سربه سر گذاشتن یک پلنگ گرسنه توسط میمون بازیگوش را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار