2015
۵۷

زرافه بازی‌گوش، دزد شکلات شد

در پارک سافاری حیوانات، یک زرافه بازی‌گوش به خودرویی نزدیک شد.

حیوانات رفتار قابل پیشبینی و مشخصی ندارند و بعضاً واکنش‌های عجیبی از خود نشان می‌دهند. در این ویدیو در پارک سافاری حیوانات، یک زرافه بازی‌گوش را می‌بینید که با برنامه‌ریزی به یک خودرو نزدیک می‌شود و از دست سرنشین ماشین یه بسته شکلات را به سرقت می‌برد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید