2027
۱۶۰

لحظه خسارت‌بار هیجان بالای یک سگ؛ تخریب پایه ایوان خانه!

سگی که به پایه ایوان خانه بسته شده بود از شدت هیجان از خود بیخود شد و پایه را از جا کند.

زمانی که یک سگ را به مکانی می‌بندید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که او عواطف و احساسات خود را نیز مهار کند! در این ویدیو سگی را می‌بینید که به پایه ایوان خانه بسته شده بود اما از شدت هیجان از خود بیخود شد و پایه را از جا کند!

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید