2029
۴۲۲

حرکت غیر منتظره یک بز کوهی؛ سواری گرفتن از یک انسان

هنرنمایی یک بز کوهی را در ویدئویی زیر شاهد هستید.

تربیت حیوانات به واقع یکی از کارهای بسیار سخت است؛ مخصوصاً اگر آن حیوان یک بز کوهی باشد! در این ویدیو حرکت غیر منتظره یک بز کوهی و سواری گرفتنش از یک انسان را شاهد خواهید بود.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید