2055
۶۷۶

حمله خنده‌دار یک سمور به یک زن خانه‌دار

ویدیویی خنده‌دار از تعقیب‌وگری یک سمور و یک زن را ببینید.

حیوانات به هیچ عنوان قابل پیشبینی نیستند؛ لحظه آرام و بی‌آزار عمل می‌کنند و دقیقه‌ای بعد به سمت شما یورش می‌آورند. در این ویدیو هم یک سمور را می‌بینید که به سمت یک زن خانه‌دار حمله‌ای ناگهانی را ترتیب می‌دهد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید