2061
۳۱۴

لحظه عجیب یورش یک شیر دریایی به استخر انسان‌ها برای گرفتن حمام آفتاب!

در تصویر زیر یک شیرآبی را ببینید که بدون ترس به انسان‌ها نزدیک می‌شود و در استخر شنا می‌کند.

پیشبینی حرکات حیوانات را می‌توان ماموریتی غیرممکن دانست؛ حیواناتی که بعضاً از دست انسان فرار می‌کنند و بعضاً جسارت یافته و به محیط زندگی انسان‌ها نزدیک می‌شوند. در این ویدیو، یک شیرآبی را ببینید که بدون ترس به انسان‌ها نزدیک می‌شود و در استخر شنا می‌کند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید