2083
۱۳۷۳

دفاع تماشایی یک سگ از صاحبش در برابر مار

حمله ناگهانی سگ به ماری که به سمت صاحبش حمله کرده بود را ببینید.

سگ‌ها حیواناتی هستند که به دفاع از قلمرو و صاحبین خود به شدت شهرت یافته‌اند. در واقع محال است که شما به صاحب یک سگ حمله کنید و دندان‌های سگ را روی پوست و گوشت خود احساس نکنید. در این ویدیو حمله ناگهانی سگ به ماری که به سمت صاحبش حمله کرده بود را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید