2090
۸۸۵

جلوگیری یک سگ از شکل‌گیری طوفان

این سگ شجاع جلوی شکل گرفتن طوفان را می‌گیرد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید