2102
۸۴۹

جنجال بزرگ در روسیه؛ کشف موش در بسته غذای کودک!

واکنش یک زن روسی بعد از مواجه با یک موش مرده در بسته‌بندی غذا را ببینید.

واکنش یک زن روسی بعد از مواجه با یک موش مرده در بسته‌بندی غذا را ببینید.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید