2102
۹۰۴

جنجال بزرگ در روسیه؛ کشف موش در بسته غذای کودک!

واکنش یک زن روسی بعد از مواجه با یک موش مرده در بسته‌بندی غذا را ببینید.

واکنش یک زن روسی بعد از مواجه با یک موش مرده در بسته‌بندی غذا را ببینید.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار