2141
۷۵۲

گربه مهندس؛ محاسبات دقیق گربه پشمالو برای پرش از داخل یک حلقه

یک گربه برای انجام یک حرکت نمایشی تمامی احتمالات ممکن را محاسبه کرد.

گربه‌ها به شیطنت و خرابکاری شهرت دارند اما اگر خوب آنها را تربیت کنید، می‌توانید از استعدادهای ذاتی آنها، شاهکارهایی تماشایی ثبت کنید. در انی ویدیو یک گربه سفید پشمالو را می‌بینید که برای انجام یک حرکت نمایشی تمامی احتمالات ممکن را محاسبه کرد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار