2155
۱۸۵۶

واکنش جالب مردم به عبور یک خرس و فرزندانش از خیابان

برندون ناورتیل ۳۵ ساله فیلمی دیدنی از لحظه‌ای که خرس مادر به همراه فرزندانش از عرض جاده عبور کرده را منتشر کرد.

برندون ناورتیل ۳۵ ساله فیلمی دیدنی از لحظه‌ای که خرس مادر به همراه فرزندانش از عرض جاده عبور کرده و باعث بند آمدن جاده شده بودند را، ضبط و منتشر کرده است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید