23
۳۶۵۴

مداخله جالب یک سگ برای پایان دادن به دعوای دو مرغ

ویدئویی تماشایی از حل اختلاف دو مرغ توسط یک سگ را ببینید.

پیشنهاد ویژه

  • رهگذر ارسالی در

    فکر کنم کارمند شورای حل اختلاف امریکا بود

دیدگاه تان را بنویسید