2348
۳۵۳۳

لحظه حمله تلخ و دردناک یک میمون ماده به یک بچه میمون برای انتقام فرزندش!

یک میمون ماده بعد از حمله هم‌نوعش به فرزند او، فرزند طرف مقابل را مورد حمله انتقامی بسیار دردناکی قرار داد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار