2399
۵۸۴

پیرمردی که با پرنده‌ها به زبان خودشان صحبت می‌کند

یک پیرمرد با صدا کردن پرنده‌ها آنها را دور خودش جمع می کند و به آنها دانه می‌دهد.

دیدگاه تان را بنویسید