2529
۱۰۵۶۶

خیانت یک گاومیش هنگام فرار از دست گله گرگ‌ها

یک گاومیش برای فرار از چنگ گرگ‌های وحشی از هم‌نوعش را رها کرد و او را از سر راه خود برداشت.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار