2563
۲۱۶

ویدیویی باورنکردنی و پربیننده از دوش گرفتن یک گربه با آب گرم!

اغلب وقتی به گربه ها فکر می کنیم تصویر جای خواب و جایزه های تشویقی خوشمزه به ذهنمان متبادر می شود. اما بد نیست باور کنیم که گربه ها رابطه آنچنان بدی هم با آب بازی ندارند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار