2574
۲۷۷

سارق باهوش؛ راکون که از دیواری در بخش آب نبات فروشی به Twizzlers دستبرد زد!

ویدیویی دیدنی که در شبکه‌های مجازی دست یه دست شد، لحظه‌ای از سرقت یک راکون که از دیواری در بخش آب نبات فروشی فرودگاه فیلادلفیا بیرون آمد و بسته‌ای از Twizzlersرا دزدید نشان میدهد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار