2672
۵۹

خروپف جالب مرغ مگس خوار!

مرغ مگس خوار در اتفاقی عجیب رفتاری انسانی از خود به نمایش گذاشته و با صدایی ریز مدام خروپف میکند.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید