2672
۷۰

خروپف جالب مرغ مگس خوار!

مرغ مگس خوار در اتفاقی عجیب رفتاری انسانی از خود به نمایش گذاشته و با صدایی ریز مدام خروپف میکند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار