2674
۱۴۹۵

حمله سگ مادر به یک پلنگ برای نجات فرزندش

سگ مادر به محض متوجه شدن خطر توسط پلنگ در نزدیکی توله اش واکنش نشان داد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید