2688
۵۱۴

واکنش باورنکردنی زنبورها به حمل ملکه زنبورها در مشت یک مرد!

مردی با نگه داشتن ملکه زنبورها در مشت خود کل کلنی زنبور عسل را روی بازوی خود حمل می‌ کند.

دیدگاه تان را بنویسید