2882
۹۴۸

پارک ملی توران در اسارت یوزپلنگ آسیایی

ذخیره‌گاه زیست کرۀ توران در استان سمنان، در کنار بیش از ۲۰ گونۀ جانوری، ۲۰ یوزپلنگِ آسیایی دیگر را نگهداری می‌کند. در سایت تکثیرِ این منطقۀ حفاظت شده که در اسارت یوزپلنگ آسیایی است، چهار قلاده نگهداری می‌شوند. دو قلاده یوزپلنگِ نر به نام‌های «کوشکی» و «فیروز» و دو قلاده یوزپلنگ ماده «دلبر» و «ایران» دراین سایت هستند و برای تولید مثلِ این گونۀ در حال انقراض امیدها به «فیروز» و «ایران» است.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار