2888
۹۳۳

لحظه ترسناک حمله یک خرس در سیرک به مرد بی‌دفاع

نگهداری حیوانات درنده در سیرک همیشه با چالش های زیادی همراه بوده است. حال در جدیدترین اتفاق یک خرس به مربی خود حمله ور شده و سعی بر آسیب زدن به او را داشته است.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید