2933
۵۰۹

زهره ترک شدن یک بچه میمون از دیدن ماسک ترسناک

یک بچه میمون که مشغول استراحت و شیر خوردن بود ناگهان با دیدن ماسکی بر روی صورت یک انسان، زهره ترک شد و فرار کرد.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار