2955
۱۷۳۱

همدستی جالب سگ و گربه برای فرار از زندان

یک سگ و یک گربه برای فرار از زندانی که صاحب شان برایشان ایجاد کرده بود دست به همکاری زدند تا فرار کنند.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار