296
۱۴۱۹

صحنه بامزه ترسیدن خرس و یک مرد از یکدیگر

واکنش خنده‌دار یک خرس و انسان بعد از مواجه ناگهانی با یکدیگر را ببینید.

خرسی که به تنهایی در شهر مشغول قدم‌زنی بود با عابری برخورد کرد؛ تقابلی که باعث ترس هر دو طرف ماجرا شد و لحظه خنده‌داری را رقم زد.

پیشنهاد ویژه

دیدگاه تان را بنویسید