2961
۴۴۷

کمک هوشمندانه یک خرگوش برای فراری دادن یک گربه

یک خرگوش برای کمک کردن و فراری دادن یک بچه گربه که در قفسی گیر کرده بود، زمین را کند تا آن بچه گربه بتواند خارج شود.

دیدگاه تان را بنویسید
آخرین اخبار